VAKVRAGEN

Vakvragen moeten uiteraard geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Mijn email-adres betreft immers geen beveiligd adres.

Vakvragen worden door mij alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan zal ik de vragensteller indien gewenst belonen met een gratis zakboek (incl. verzending).

Ervaring heeft mij overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

Vriendelijke groet,
Mike Hoekendijk