MEERKEUZETOETSEN / BLAUWE PAREL
Auteur: MGM Hoekendijk www.zakboekenpolitie.com
Versie 28 maart 2022

Blauwe Parel
 1. Blauwe Parel 2019: (vragen, antwoorden en casus).
 2. Blauwe Parel 2018: vragen en antwoorden.
 3. Blauwe Parel 2017: vragen en antwoorden.
 4. Blauwe Parel 2016 (uitsluitend de meerkeuzevragen): vragen en antwoorden.
Meerkeuzetoetsen bij zakboeken (geactualiseerd 03 maart 2020)

De auteur heeft als OvJ, docent en oud politieambtenaar ruim 40 jaar ervaring met opsporing en vervolging. Die ervaring heeft hij verwerkt in zijn boeken en in onderstaande toetsen.

De meerkeuzetoetsen zijn gebaseerd op de zakboeken politie en dus op de dagelijkse opsporings- en vervolgingspraktijk. In de stof zijn de meest voorkomende verbeterpunten verwerkt, u zult er zeker van leren. Als u de toetsen voldoende weet te scoren dan zal de juridische kwaliteit van uw werk v.w.b. de opsporing en verwerking van veel voorkomende misdrijven zeker voldoende zijn. Dat zal niet alleen de kwaliteit van werken verbeteren maar ook vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen en zelfs tijdwinst opleveren (minder werk opnieuw of alsnog moeten doen). En natuurlijk ook sepots en vrijspraken voorkomen.

De zakboeken zijn te bestellen bij www.wolterskluwer.com/politie (gratis verzending). De meerkeuzetoetsen kunnen ook gemaakt worden zonder over de zakboeken te beschikken. Hieronder staan links naar 17 meerkeuzetoetsen met in totaal 415 vragen. Met tevens per toets een afzonderlijke antwoordensleutel. Bij de antwoorden wordt soms ook een korte uitleg gegeven en altijd een verwijzing naar de van toepassing zijnde paragrafen uit het betreffende zakboek waarin het antwoord te vinden is. Tot slot wordt aan het einde van de antwoorden een normering gegeven.

Klik op een van onderstaande hyperlinks voor het maken van de toets van uw keuze. Noteer op papier telkens het volgens u juiste antwoord of print
bijgevoegd antwoordformulier uit om daar het volgens u juiste antwoord op aan te kruisen. Na het maken van de toets en het noteren van de antwoorden kunt u vervolgens de door u gemaakt toets corrigeren. Dat doet u door te klikken op de bij de vragen behorende hyperlink 'antwoorden'. Er kunnen uiteraard ook twee schermen geopend worden zodat vragen en antwoorden onder of naast elkaar bekeken kunnen worden.
 1. Algemeen: vragen + antwoorden
 2. Verdachte: vragen + antwoorden
 3. Vrijheid: vragen + antwoorden
 4. Kleding/lichaam: vragen + antwoorden
 5. Beslag: vragen + antwoorden
 6. Plaatsen: vragen + antwoorden
 7. Bijzondere opsporingsbevoegdheden: vragen + antwoorden
 8. Overige Bevoegdheden: vragen + antwoorden
 9. Bijzondere Wetten: vragen + antwoorden
 10. Overall 1 Strafvordering: vragen + antwoorden
 11. Overall 2 Strafvordering: vragen + antwoorden
 12. Overall 3 Strafvordering: vragen + antwoorden
 13. Overall 4 Strafvordering: vragen + antwoorden
 14. Veel voorkomende misdrijven overall 1: vragen + antwoorden
 15. Veel voorkomende misdrijven overall 2: vragen + antwoorden
 16. Zedenmisdrijven: vragen + antwoorden
 17. Proces-verbaal en Bewijsrecht: vragen + antwoorden
Verbeterpunten en wensen
Eventuele verbeterpunten en wensen ontvangt de auteur graag per mail:
mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com