VEEL VOORKOMENDE MISDRIJVEN
Gebaseerd op de zakboeken politie en ruim veertig jaar praktijkervaring met opsporing en vervolging
www.zakboekenpolitie.com
M.G.M. Hoekendijk, OvJ en auteur zakboeken politie
Versie 22 december 2016: overzichtsarrest HR over oplichting
Versie 07 november 2016: (mee)rijden op scooter of in auto: heling?
Versie 31 oktober 2016 (openlijk geweld aangepast)
Versie 24 april 2017: spugen niet alleen belediging maar mogelijk ook mishandeling en/of vernieling (vh-misdrijven, ahbhd, enz. mogelijk).

Dit bestand kan ook opgeslagen worden en offline gebruikt worden (openen met webbrowser: explorer, google, safari, enz.).

Hieronder worden kort een aantal veel voorkomende misdrijven besproken. Met verbetertips voor de dagelijkse opsporings- en vervolgingspraktijk.

Doelstelling: in minder tijd zaken beter afwerken en daardoor minder werk overnieuw of alsnog moeten doen. Goed gebruik kan ook vrijspraken voorkomen.

Verwezen wordt naar de volgende zakboeken (waarin ook verwerkt noten met bijbehorende jurisprudentie):
 1. Strafrecht voor de HulpOvJ (ook digitaal op Kluwer Navigator)
  Volledig herzien, uitgebreid, geactualiseerd en nu met name gericht op hulpofficieren van justitie, specialisten in de opsporing, operationeel experts, selectiefunctionarissen, zaaks-coördinatoren, goedkeurders, beoordelaars, enz.
  Zeer geschikt dus voor de ZSM-werkomgeving en de aanpak van VVC (veel voorkomende criminaliteit). In dit zakboek worden o.m. de veel voorkomende misdrijven uitgebreid besproken, met vele tips voor de dagelijkse opsporingspraktijk. Voor nog meer diepgang wordt in het zakboek verwezen naar jurisprudentie, literatuur, Kamerstukken, enz.
 2. Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
  Een afgeslankte versie van de zakboeken Sv voor de HulpOvJ en Sr voor de HulpOvJ: minder onderwerpen, minder diepgaande bespreking, minder voetnoten en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Twee boeken in één (425 pagina's i.p.v. ruim 1100).
Verwijzingen zien er als volgt uit:
Zb Sv = Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van Justitie
Zb Sr = Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier van Justitie
Zb SvSr = Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar >br>

Klik voor een korte bespreking van een aantal veel voorkomende misdrijven op onderstaande vetgedrukte tekst voor vervolgtekst
 1. Belangrijk vooraf
 2. Klachtmisdrijven (en aangifte)
 3. Voorwaardelijk opzet
 4. Medeplegen
 5. Opruiing (art. 131 Sr)
 6. Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk en ontzeggingen (art. 138 Sr e.v.)
 7. Openlijk geweld (art. 141 Sr)
 8. Openlijk geweld: strafverzwaring (art. 141 lid 2 Sr)
 9. Brandstichting, ontploffing teweegbrengen, overstroming veroorzaken (art. 157 Sr)
 10. Ambtsdwang, wederspannigheid/verzet, niet voldoen aan bevel/vordering, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 179 t/m 184 Sr)
 11. Belediging (art. 261 Sr e.v.)
 12. Bedreiging (art. 285 Sr)
 13. Beinvloeding getuige (art. 285a Sr)
 14. Belaging (art. 285b Sr)
 15. Mishandeling / zware mishandeling (art. 300 e.v. Sr)
 16. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 17. Diefstal of verduistering (art. 310 en 321 Sr)
 18. Oplichting (art. 326 Sr)
 19. Vernieling (art. 350 Sr)
 20. Opzet/schuldheling / art. 416/417bis lid 1 onder b!
 21. Rijden of meerijden op gestolen scooter of in gestolen auto: heling?
 22. Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW)
 23. Rijbewijs: ingevorderd, ongeldig en/of OBM

----- EINDE -----


Mail de auteur van de zakboeken en deze website eventuele wensen/verbeterpunten die in de boeken en/of deze openbare website verwerkt kunnen worden: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com.