TIPS VOOR BEOORDELAARS
Gebaseerd op de zakboeken politie en ruim veertig jaar praktijkervaring met opsporing en vervolging
M.G.M. Hoekendijk, OvJ en auteur zakboeken politie
Versie 15 januari 2017
Dit bestand kan ook opgeslagen worden en offline gebruikt worden (openen met webbrowser: explorer, google, safari, enz.).

Op deze webpagina worden voor de beoordelaars van het OM en de Politie (ZSM) verbetertips gegeven voor de opsporing en vervolging.

Doelstelling: in minder tijd zaken beter afwerken en daardoor minder werk overnieuw of alsnog moeten doen. Goed gebruik kan ook vrijspraken voorkomen.

Verwezen wordt naar de zakboeken
 1. Strafrecht voor de HulpOvJ (voorheen getiteld Sr voor de Politie)
  Volledig herzien, uitgebreid, geactualiseerd en nu met name gericht op hulpofficieren van justitie, specialisten in de opsporing, operationeel experts, selectiefunctionarissen, zaaks-coördinatoren, goedkeurders, beoordelaars, enz. Zeer geschikt dus voor de ZSM-werkomgeving en de aanpak van VVC (veel voorkomende criminaliteit). In dit zakboek worden o.m. de veel voorkomende misdrijven uitgebreid besproken, met vele tips voor de dagelijkse opsporingspraktijk. Voor nog meer diepgang wordt in het zakboek verwezen naar jurisprudentie, literatuur, Kamerstukken, enz.
 2. Strafvordering voor de HulpOvJ
  Actueel, handzaam, overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht. Al ruim 30 jaar het standaardwerk voor hulpofficieren van justitie en andere opsporingsambtenaren. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters. Het zakboek bevat een praktijkgerichte bespreking van ondermeer:
  1. De verdachte, waaronder diens rechten en plichten.
  2. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (incl. bijzondere opsporingsbevoegdheden).
  3. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit bijzondere wetten,
 3. Proces-verbaal en Bewijsrecht
  Geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort. De auteurs Van Dartel en Hoekendijk hebben hun jarenlange ervaringen met het maken, corrigeren en gebruiken van pv's binnen de opsporings- en vervolgingspraktijk verwerkt.
De zakboeken Sv en Sr zijn voor het OM ook digitaal in te zien via ZoOM > Juridisch.

Klik op onderstaande vetgedrukte tekst voor vervolgtekst.
 1. Studietips
 2. Actualiteiten zakboeken Politie en bijbehorende Nieuwsmail
 3. Wetten.nl: altijd actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk
 4. Twitter
 5. Facebook
 6. Algemene tips voor beoordelen zaak
 7. Aandachtspunten beoordelen zaken
 8. Tips ten laste leggen
 9. Tips voorbewerking
 10. Bewijsrecht
 11. (Ver)hinderen van en/of geweld tegen politieoptreden
 12. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig
Mail de auteur van de zakboeken en deze webpagina eventuele wensen/verbeterpunten die in de boeken en/of deze openbare pagina verwerkt kunnen worden: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com.