TIPS VOOR BEOORDELAARS
Gebaseerd op de zakboeken politie en ruim veertig jaar praktijkervaring met opsporing en vervolging
M.G.M. Hoekendijk, OvJ en auteur zakboeken politie
Versie 15 januari 2017
Dit bestand kan ook opgeslagen worden en offline gebruikt worden (openen met webbrowser: explorer, google, safari, enz.).

Inmiddels is de detachering van de auteur van dit bestand bij de politie beindigd waardoor dit bestand niet meer geactualiseerd kan worden. De teksten zijn daarom ook verwijderd. Zie voor tips voor beoordelaars het zakboek Strafrecht voor de HulpOvJ of het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar.