DWANGMIDDELEN
Gebaseerd op de zakboeken politie en ruim veertig jaar praktijkervaring met opsporing en vervolging
www.zakboekenpolitie.com
M.G.M. Hoekendijk, OvJ en auteur zakboeken politie
Versie 02 maart 2017 (verwerking nieuwe wetgeving per 01-03-17)
Dit bestand kan ook opgeslagen worden en offline gebruikt worden (openen met webbrowser: explorer, google, safari, enz.).


Inmiddels is de detachering van de auteur van dit bestand bij de politie beëindigd waardoor dit bestand niet meer geactualiseerd kan worden. De teksten zijn daarom ook verwijderd. Zie voor dwangmiddelen het zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ of het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar.

<