DWANGMIDDELEN
Gebaseerd op de zakboeken politie en ruim veertig jaar praktijkervaring met opsporing en vervolging
www.zakboekenpolitie.com
M.G.M. Hoekendijk, OvJ en auteur zakboeken politie
Versie 02 maart 2017 (verwerking nieuwe wetgeving per 01-03-17)
Dit bestand kan ook opgeslagen worden en offline gebruikt worden (openen met webbrowser: explorer, google, safari, enz.).

Hieronder wordt kort een deel van de dwangmiddelen besproken zoals verwerkt in het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier. Met verbetertips voor de dagelijkse opsporings- en vervolgingspraktijk.

Doelstelling: in minder tijd zaken beter afwerken en daardoor minder werk overnieuw of alsnog moeten doen. Goed gebruik kan ook vrijspraken voorkomen. Verwezen wordt naar het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier, waarin de dwangmiddelen uitgebreid besproken worden. Zie ook dat zakboek voor verwijzing naar jurisprudentie, literatuur, kamerstukken, enz.

Aan het einde van iedere bespreking wordt verwezen naar de paragraaf in het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier waar de betreffende stof diepgaand besproken wordt. Gebruik kan uiteraard ook gemaakt worden van het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar: een afgeslankte versie van de zakboeken Sv voor de HulpOvJ en Sr voor de HulpOvJ: minder onderwerpen, minder diepgaande bespreking, minder voetnoten en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Twee boeken in een (425 pagina's i.p.v. ruim 1100).

Belangrijkste tip: verwerk de toepassing van dwangmiddelen tijdig, juist en volledig in het op te maken proces-verbaal en let daarbij met name op verwerking van de feiten/omstandigheden die tot toepassing van het dwangmiddel hebben geleid!

Klik op onderstaande vetgedrukte tekst voor vervolgtekst

1. Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid
2. Dwangmiddelen lichamelijke integriteit
3. Dwangmiddelen voorwerpen
4. Dwangmiddelen plaatsen

Extra:
5. (Ver)hinderen van / geweld tegen politieoptreden
6. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig

----- EINDE -----


Mail de auteur van de zakboeken en deze website eventuele wensen/verbeterpunten die in de boeken en/of deze openbare website verwerkt kunnen worden: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com.