TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 2. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 3. Gewoonteheling (na veroordeling)
 4. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 5. WWM: dragen of voorhanden hebben
 6. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 7. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 8. Alternatieve scenario’s verdachte
 9. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 10. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 11. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 12. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 13. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 14. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 15. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 16. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 17. WWM en speelgoedwapens
 18. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 19. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 20. Beperkingen
 21. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 22. Binnentreden ter hulpverlening
 23. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 24. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 25. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 26. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 27. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 28. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 29. Betreden woning en pv
 30. Opruiing (art. 131 Sr)
 31. Tappen
 32. Oplichting: voordoen als huurder
 33. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 34. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 35. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 36. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 37. De Opiumwet en doorzoeking
 38. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 39. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 40. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 41. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 42. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------