Tiparchief
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 2. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 3. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 4. Alternatieve scenario’s verdachte
 5. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 6. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 7. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 8. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 9. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 10. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 11. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 12. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 13. WWM en speelgoedwapens
 14. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 15. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 16. Beperkingen
 17. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 18. Binnentreden ter hulpverlening
 19. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 20. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 21. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 22. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 23. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 24. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 25. Betreden woning en pv
 26. Opruiing (art. 131 Sr)
 27. Tappen
 28. Oplichting: voordoen als huurder
 29. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 30. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 31. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 32. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 33. De Opiumwet en doorzoeking
 34. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 35. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 36. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 37. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 38. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)