TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Gewoonteheling (na veroordeling)
 2. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 3. WWM: dragen of voorhanden hebben
 4. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 5. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 6. Alternatieve scenario’s verdachte
 7. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 8. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 9. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 10. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 11. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 12. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 13. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 14. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 15. WWM en speelgoedwapens
 16. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 17. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 18. Beperkingen
 19. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 20. Binnentreden ter hulpverlening
 21. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 22. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 23. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 24. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 25. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 26. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 27. Betreden woning en pv
 28. Opruiing (art. 131 Sr)
 29. Tappen
 30. Oplichting: voordoen als huurder
 31. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 32. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 33. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 34. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 35. De Opiumwet en doorzoeking
 36. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 37. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 38. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 39. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 40. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------