TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Onderzoek plaats delict en doorzoeking
 2. Geweld vermelden in het pv
 3. Medische verzorging van de verdachte
 4. Medeplegen en medeplichtigheid
 5. Witwassen: voor de specialisten onder ons
 6. Checklist inhoudseisen Pv
 7. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 8. Redenen van wetenschap
 9. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 10. Gewoonteheling (na veroordeling)
 11. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 12. WWM: dragen of voorhanden hebben
 13. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 14. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 15. Alternatieve scenario’s verdachte
 16. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 17. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 18. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 19. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 20. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 21. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 22. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 23. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 24. WWM en speelgoedwapens
 25. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 26. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 27. Beperkingen
 28. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 29. Binnentreden ter hulpverlening
 30. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 31. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 32. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 33. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 34. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 35. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 36. Betreden woning en pv
 37. Opruiing (art. 131 Sr)
 38. Tappen
 39. Oplichting: voordoen als huurder
 40. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 41. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 42. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 43. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 44. De Opiumwet en doorzoeking
 45. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 46. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 47. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 48. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 49. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------