TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

 1. Géén aanhouding voor 'noh-vonnis'
 2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs, consulatatierecht en recht op verhoorbijstand
 3. Betreden woning en pv
 4. Confrontatie
 5. DNA: Art. 151b lid 3 Sv: afnemen celmateriaal met behulp van sterke arm
 6. Verlaten plaats ongeval / verdenking rijden onder invloed / aanhouding buiten heterdaad
 7. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 8. Invordering rijbewijs op grond van ontbreken rijvaardigheid en/of lichamelijke/geestelijke geschiktheid (art. 130 WVW)
 9. Vorderen identiteitsbewijs op grond van art. 3 Politiewet
 10. Heling (art. 416 t/m 417bis Sr): herhaling oude tip!
 11. Beperkingen / ophouden voor onderzoek / raadsman
 12. Rijden of meerijden op gestolen scooter of in gestolen auto
  Vraag door in het verhoor / neem mee in het pv
 13. Professioneel verschoningsrecht
 14. Onrechtmatig verkregen bewijs en bewijsuitluiting
 15. Verplichte toepassing dwangmiddelen
 16. Verantwoorden van beslag
 17. Laten stoppen bestuurder in verdachte situatie
 18. Winkeldief: 'vergeten te betalen'
 19. Misbruik laserlicht
 20. Voetbalhooligans en voorbereiding zware mishandeling
 21. OBM en (verplichte) invordering rijbewijs bij plegen bepaalde misdrijven uit Sr
 22. Vereisten voorhanden hebben WWM
 23. Strafbaar feit gepleegd tegen opsp. ambt., aanhouding en verhoor door de betreffende opsp. ambt.
 24. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 25. Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen
 26. Gebruik maken van een als vermist opgegeven of een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs (art. 231 Sr)
 27. Aantreffen joint / zakje weed in auto: doorzoeken?
 28. Belediging: verwensingen (krijg de kanker, enz.)
 29. Herkenningen
 30. 13 bevoegdheden tot onderzoek voertuigen + Inbrekerswerktuigen + Awb + Toezicht versus opsporing
 31. Art. 1 lid 5 Opiumwet: binnen en buiten het grondgebied brengen
 32. Checklist proces-verbaal (en veel meer)
 33. 3x (vergeefse) ademanalyse (meer dan 8x blazen)
 34. Checklist proces-verbaal (en veel meer)
 35. Confrontatie: overleg met OvJ
 36. Voor een veroordeling ter zake bedreiging (art. 285 Sr) is niet vereist dat degene die bedreigd is zich ook bedreigd voelde
 37. Consultatierecht en recht op bijstand raadsman tijdens verhoor
 38. Bewijsrecht
 39. Doorzoeking van een woning met toestemming
 40. Identificerende persoonsgegevens van een ander misbruiken (art. 231b Sr)
 41. Binnentreden: toegang en doorgang
 42. Legitimatie en doelmededeling bij binnentreden in woning met toestemming
 43. Doorzoeken
 44. Verbaliseren verzet
 45. Toestemming binnentreden / onderzoek woning omvat geen toestemming tot doorzoeken
 46. Juistheid en betrouwbaarheid CI-info
 47. Verbaliseringsplicht en inhoud pv
 48. Onderzoek plaats delict en doorzoeking
 49. Geweld vermelden in het pv
 50. Medische verzorging van de verdachte
 51. Medeplegen en medeplichtigheid
 52. Witwassen: voor de specialisten onder ons
 53. Checklist inhoudseisen Pv
 54. Redenen van wetenschap
 55. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 56. Gewoonteheling (na veroordeling)
 57. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 58. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 59. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 60. Alternatieve scenario's verdachte
 61. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 62. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 63. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 64. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 65. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 66. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 67. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 68. WWM en speelgoedwapens
 69. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 70. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 71. Binnentreden ter hulpverlening
 72. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 73. Geen aanhouding voor 'noh-vonnis'
 74. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 75. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 76. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 77. Opruiing (art. 131 Sr)
 78. Tappen
 79. Oplichting: voordoen als huurder
 80. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 81. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol
 82. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 83. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 84. De Opiumwet en doorzoeking
 85. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 86. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 87. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------