TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Medeplegen en medeplichtigheid
 2. Witwassen: voor de specialisten onder ons
 3. Checklist inhoudseisen Pv
 4. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 5. Redenen van wetenschap
 6. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 7. Gewoonteheling (na veroordeling)
 8. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 9. WWM: dragen of voorhanden hebben
 10. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 11. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 12. Alternatieve scenario’s verdachte
 13. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 14. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 15. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 16. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 17. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 18. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 19. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 20. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 21. WWM en speelgoedwapens
 22. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 23. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 24. Beperkingen
 25. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 26. Binnentreden ter hulpverlening
 27. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 28. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 29. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 30. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 31. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 32. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 33. Betreden woning en pv
 34. Opruiing (art. 131 Sr)
 35. Tappen
 36. Oplichting: voordoen als huurder
 37. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 38. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 39. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 40. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 41. De Opiumwet en doorzoeking
 42. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 43. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 44. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 45. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 46. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------