TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Doorzoeken
 2. Verbaliseren verzet
 3. Toestemming binnentreden / onderzoek woning omvat geen toestemming tot doorzoeken
 4. Juistheid en betrouwbaarheid CI-info
 5. Verbaliseringsplicht en inhoud pv
 6. Onderzoek plaats delict en doorzoeking
 7. Geweld vermelden in het pv
 8. Medische verzorging van de verdachte
 9. Medeplegen en medeplichtigheid
 10. Witwassen: voor de specialisten onder ons
 11. Checklist inhoudseisen Pv
 12. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 13. Redenen van wetenschap
 14. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 15. Gewoonteheling (na veroordeling)
 16. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 17. WWM: dragen of voorhanden hebben
 18. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 19. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 20. Alternatieve scenario’s verdachte
 21. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 22. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 23. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 24. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 25. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 26. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 27. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 28. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 29. WWM en speelgoedwapens
 30. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 31. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 32. Beperkingen
 33. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 34. Binnentreden ter hulpverlening
 35. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 36. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 37. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 38. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 39. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 40. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 41. Betreden woning en pv
 42. Opruiing (art. 131 Sr)
 43. Tappen
 44. Oplichting: voordoen als huurder
 45. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 46. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 47. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 48. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 49. De Opiumwet en doorzoeking
 50. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 51. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 52. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 53. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 54. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------