TIPARCHIEF
www.zakboekenpolitie.com

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Medische verzorging van de verdachte
 2. Medeplegen en medeplichtigheid
 3. Witwassen: voor de specialisten onder ons
 4. Checklist inhoudseisen Pv
 5. WWM: voorhanden hebben / dragen / overdragen / vh
 6. Redenen van wetenschap
 7. Opsporingsmethoden op basis van art. 3 Politiewet 2012 en/of 141/142 Sv
 8. Gewoonteheling (na veroordeling)
 9. Bewijsconfrontatie voorafgegaan door opsporingsconfrontatie
 10. WWM: dragen of voorhanden hebben
 11. Strafverzwaring openlijk geweld (art. 141, 2e lid Sr)
 12. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 13. Alternatieve scenario’s verdachte
 14. Art. 7 WVW (verlaten plaats ongeval)
 15. Opmaken pv door buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die slachtoffer is geworden van strafbaar feit
 16. Identificatiefouillering en onderzoeken dashboardkastje auto
 17. Verbaliseren onderzoekshandeling die geen info heeft opgeleverd
 18. Plaatselijke verordeningen, inbrekerswerktuigen, doorzoeken vervoermiddel, voortgezette toepassing, strafbare voorbereiding, toezicht
 19. Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte op zitting
 20. Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)
 21. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): cautie wél verplicht!
 22. WWM en speelgoedwapens
 23. Raadpleeg bij twijfel / afbreukgevoelige zaken www.overheid.nl!
 24. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder): bewijs
 25. Beperkingen
 26. Openen (al dan niet afgesloten) kast waarvan bekend is dat daar een voor ibn vatbaar voorwerp ligt: doorzoeking!
 27. Binnentreden ter hulpverlening
 28. Kort na diefstal aantreffen van verdachte met gestolen goed
 29. Heling (art. 416 t/m 417bis)
 30. Géén aanhouding voor ‘noh-vonnis’
 31. Wederspannigheid bij preventief fouilleren
 32. Volledige uitkleding verdachte voor onderzoek aan kleding
 33. Herkenning verdachte vanaf foto door opsp. ambt.
 34. Betreden woning en pv
 35. Opruiing (art. 131 Sr)
 36. Tappen
 37. Oplichting: voordoen als huurder
 38. Vrijwillige terugtred bij voorbereiding 10a Opiumwet
 39. Bloedproef: ook bij vermoeden van andere stof dan alcohol.
 40. Rijden onder invloed: aanvang en einde 20-minutentermijn bij de ademanalyse (art. 6 Besluit alcoholonderzoeken)
 41. Opiumwet en onderzoek aan/in lichaam
 42. De Opiumwet en doorzoeking
 43. Stopteken ter staande houding of aanhouding verdachte
 44. Tonen machtiging binnentreden via beeldscherm/smartphone/tablet
 45. Belediging: beledigd voelen niet vereist
 46. Ademanalyse: mogelijke sabotage door verdachte of technische gebreken / verkeerde bediening apparatuur
 47. Top tien vrijspraken/sepots art. 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed)


  ---------------- EINDE --------------------