Productinfo
Strafvordering HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven (voorafgegaan door mogelijke algemene punten) en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)

Tijdelijk is hieronder ook nog de tabel met de actualiteiten behorende bij de zakboeken editie 2017 opgenomen.Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Gewijzigde Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 2. Verschoningsrecht: 112 melding en communicatie tussen melder en centralist (3.18)
 3. Omvang ontnemingsvordering op zitting (art. 511e Sr) (6.1888)
 4. Onderzoek aan/in computers/smartphones/enz. (6.43)

Productinfo
Strafvordering HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Editie 2017
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven (voorafgegaan door mogelijke algemene punten) en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2017 (eind juli 2016)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig
 2. Inwerkingtreding wetswijziging minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten en bijbehorend Besluit per 01-04-17
 3. Wetsvoorstel Computercriminaliteit III
 4. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten + Strafbepalingen + Vuurwerkbesluit + Bevoegdheden (Wed: slechts aanwijzingen vereist!)
 5. Inwerkingtreding per 01-01-2017 van de Wet natuurbescherming (onder intrekking van de Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998)
 6. Wetswijziging recht op toegang tot advocaat in strafprocedures, enz. (diverse paragrafen)(Stb. 2016/475)
 7. Wetswijziging Sv en enige andere wetten i.v.m. aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (diverse paragrafen)(Stb. 2016/476)
 8. Beleidsbrief PG's: vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte + Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor en bijbehorende beleidsbrief vervallen
 9. Conceptparagrafen editie 2018 wetswijziging rechtsbijstand verdachte (incl. verklaring van rechten, consultatie- en verhoorbijstand), termijn ophouden onderzoek / voorgeleiden RC, enz.
 10. Misleiding verdachte in betreffende geval niet onrechtmatig (2.9)
 11. Inwerkingtreding wetswijziging digitale processtukken Strafvordering en bijbehorend Besluit (2.15)
 12. Professioneel verschoningsrecht (art. 218 Sv): als zodanig toevertrouwd / geschriften in cel verdachte (3.18)
 13. Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar (3.24).
 14. Terughoudendheid bij de strafrechtelijke beoordeling van opsporingshandelingen van politieagenten in functie (3.24)
 15. Aanwijzing Identificatieplicht vervangen door Instructie (3.30)
 16. Vuistslagen in gezicht van verdachte door opsporingsambtenaar teneinde die verdachte aan te houden. (4.3)
 17. Wetswijziging uitbreiding vh-feiten (art. 67,1 Sv) met eenvoudig witwassen per 01-01-2017 (4.7)
 18. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding: inwerkingtreding per 01-03-17 (4.47)
 19. Wetswijziging en Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers per 01-01-17 en 01-07-17 (5.14)
 20. Nieuwe Aanwijzing afpakken (6.17)
 21. Onderzoek aan/in computers/smartphones/enz. (6.43)
 22. Onrechtmatige vergezelling art. 8 lid 2 Awbi bij binnentreden gevolgd door bewijsuitsluiting (7.3)
 23. Balkon is geen woning (7.4)
 24. Inzet peilbaken (9.8)
 25. Hof Amsterdam over uitleg OVC- en tapgesprekken (9.17)
 26. Dynamische verkeerscontrole (blauwe boekje / Amsterdam) niet onrechtmatig, tenzij (11.3)