ZAKBOEKEN POLITIE EDITIE 2018

Afbeelding Zakboeken
www.zakboekenpolitie.com


OMVANGRIJKE PRODUCTINFO
Inclusief inhoudsopgaven en actualiteitenoverzichten

1. Strafvordering voor de Hulpofficier
2. Strafrecht voor de Hulpofficier
3. Wetteksten voor de Hulpofficier
4. Proces-verbaal en Bewijsrecht
5. Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
6. Wetteksten voor de Opsporingsambtenaar


BESTELLEN

www.wolterskluwer.nl/politie