VERWERKTE ACTUALITEITEN EN WIJZIGINGEN

ZAKBOEK PV EN BEWIJSRECHT 2017-2018

 

Wet- en regelgeving

Divers        Wetsvoorstel ter uitvoering van een Europese richtlijn over het recht om een derde op de hoogte te brengen van vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (34157)

Divers        Wetsvoorstel met aanvullende bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34159)

1.9              Aanwijzing gebruik sepotgronden

3.4/3.5        Beleidsregels boa

6.22/6.23    Wet ter uitvoering van een Europese richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures (mededeling van rechten, Stb. 2014/433)

6.22            Besluit mededeling van rechten in strafzaken (Stb. 2014/434)

11.2            Wet ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (Stb. 2016/160)

13.3            Wet in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis (Stb. 2014/176)

 

Jurisprudentie

Divers        Doel klacht en herstellen ontbreken klacht

                   HR 14-06-16, ECLI:NL:HR:2016:1198

Divers        Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek

                   Conclusie PG 17-05-2016, ECLI:NL:PHR:2016:353

Divers        Vrijspraak door ontbrekende redenen van wetenschap verbalisant

                   Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:10203

Divers        Ambtshalve bekendheid verbalisant vastgelegd in pv gebruikt voor bewijs

                   Hof Amsterdam 18-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2107

Divers        Veroordeling ex-politieambtenaar i.v.m. o.a. meineed na onjuiste weergave van feiten die hebben geleid tot geweldsaanwending

                   Rb Rotterdam 01-10-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6972

Divers        Anonieme benadeelde partij

                   Rb Limburg 5-11-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:8349

1.13            Verhouding tussen zittingsrechter en RC

                   HR 03-03-2015, ECLI:NL:HR:2015:505

2.8              Afscherm-pv is een processtuk, onderliggende stukken niet

                   Rb Midden-Nederland 30-07-2015. ECLI:NL:RBMNE:2015:5803

4.6              Wilsafhankelijk bewijsmateriaal

                   HR 24-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3354

4.7              In pv onvoldoende inzicht gegeven in toepassing controlebevoegdheden

                   Hof Den Haag 17-12-2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3581

6.1              Gebrekkig/onjuist pv

                   Hof Amsterdam 06-03-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:757

6.11            Ontbrekende redenen van wetenschap getuige

                   Rb. Midden-Nederland 12-11-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:8014

6.13            Verzuim onderzoek naar mogelijk racistisch motief

                   EHRM 11-03-2014 (Abdu tegen Bulgarije), NJ 2015/462 (met noot Alkema)

6.17            Bevoegdheid rechter bij feit dat middels internet is gepleegd

                   Rb Amsterdam 19-11-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7728

6.20            Disproportioneel geweld kan vormverzuim opleveren

                   HR 06-10-2015, ECLI:NL:HR:2015:2956

6.20            Verweer onrechtmatige geweldsaanwending verworpen op basis van pv's

                   HR 26-05-15, ECLI:NL:HR:2015:1327

6.20            Onrechtmatig gebruik vuurwapen en gebrekkige informatieverstrekking

                   Hof Amsterdam 04-06-15, ECLI:NL:GHAMS:2015:2250

6.20            Politiegeweld en verbaliseringsplicht

                   Conclusie PG 26-05-2015, ECLI:NL:PHR:2015:1016

6.20            Herstellen gebrekkig pv over politiegeweld

                   Noot van Vellinga-Schootstra bij HR 05-01-2016, ECLI:NL:HR:2016:9 onder NJ 2016/153

6.20            Gebruik diensthond disproportioneel, strafvermindering

                   Hof Amsterdam 16-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2336

6.20            Gebruik transportboeien in pv

                   Hof Amsterdam 24-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2447

6.22            Recht op verhoorbijstand

                   HR 22-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3608

6.22            Recht op bijstand voorkeursadvocaat

                   Grote Kamer EHRM 20-10-2015 (Dvorski tegen Kroati‘), nr. 25703/11

7.7              Onjuiste terminologie in pv leidt onnodig tot verweer

                   Hof Amsterdam 16-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2327

7.8              Stopteken aan niet verdachte burgers

                   Conclusie van de PG 16-06-15, ECLI:NL:PHR:2015:1816

7.14            Toezeggingen door opsporingsambtenaar

                   HR 03-03-2015, ECLI:NL:HR:2015:513

7.24            Overzichtsarrest medeplegen

                   HR 02-12-2014, ECLI:NL:HR:2014:3474

7.29            Onvolledig relateren in pv van camerabeelden

                   Rb Oost-Brabant 08-12-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:7475

7.30            Verbaliseren van herkenning verdachte op beelden 1

                   Hof 's-Hertogenbosch 11-02-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:464

                   Verbaliseren van herkenning verdachte op beelden 2

                   Hof Arnhem-Leeuwarden 26-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8980

7.30            Verbaliseren van herkenning verdachte op beelden 3

                   Rb. Den Haag 29-09-2015, ECLI:NL:HR:2015:12384

7.30            Verbaliseren van herkenning verdachte op beelden 4

                   Rb Gelderland 07-03-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1340

7.31            Verbaliseren van schoppen

                   Rb. Limburg 17-11-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9763

7.38            Vermogensdelict zonder aangifte 1

                   HR 08-09-2015, ECLI:NL:2015:2484

7.38            Vermogensdelict zonder aangifte 2

                   HR 03-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3212

10.2            Alternatief scenario onvoldoende aannemelijk

                   Hof Amsterdam 04-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1764

10.2            Alternatief scenario ongeloofwaardig

                   HR 24-06-2016, ECLI:NL:HR:2016:1194

10.8            Eigen waarneming rechter

                   HR 05-07-2016, ECLI:NL:HR:2016:1405

10.9.1         Bekennende verklaring

                   HR 26-05-2015, ECLI:NL:HR:2015:1342

10.9.2         Intrekken verklaring verdachte

                   hof Den Haag 03-03-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:499

10.9.3         Verhoren verdachte die pijn heeft in strijd met pressieverbod?

                   HR 15-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3580

10.9.3         Kwetsbare verdachte

                   HR 26-05-2015, ECLI:NL:HR:2015:1326

10.9.7         Zwijgende verdachte en bewijs 1

                   HR 14-06-16, ECLI:NL:HR:2016:1193

10.9.7         Zwijgende verdachte en bewijs 2

                   Rb Oost-Brabant 08-04-15, ECLI:NL:RBOBR:2015:1994

10.9.7         Zwijgende verdachte en bewijs 3

                   Rb Oost-Brabant 15-02-16, ECLI:NL:RBOBR:2016:569

10.9.7         Zwijgende verdachte en strafmaat 1

                   Rb Noord-Nederland 17-04-15, ECLI:NL:RBNNE:2015:1865

10.9.7         Zwijgende verdachte en strafmaat 2

                   Rb Midden-Nederland 12-02-16, ECLI:NL:RBMNE:2016:700

10.9.9         Mediaberichtgeving en daderwetenschap

                   Hof Den Haag 14-06-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1686

10.9.11       Gebruik pv getuigenverhoor van latere verdachte als bewijs

                   HR 15-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:407

10.9.13       Verklaring verdachte in pv in dit geval onvoldoende

                   Hof 's-Hertogenbosch 26-05-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2117

10.10          Geen woordelijke weergave van getuigenverhoor vereist

                   Hof Amsterdam 11-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4768

10.10          Toetsing betrouwbaarheid getuigenverklaring

                   Hof Amsterdam 06-04-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1270

10.10.20     Stukken t.b.v. afspraken kroongetuige geen processtukken

                   Hof 's-Hertogenbosch 12-11-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4516

10.10.27     Parallel onderzoek 1

                   Hof Den Haag 30-04-2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082

10.10.27     Parallen onderzoek 2

                   Hof 's-Hertogenbosch 26-05-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1855

10.10.27     Bewijsuitsluiting na horen getuige zonder verdediging

                   Hof Amsterdam 15-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2436

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd 1

                   EHRM 15-12-2015 (Schatschaschwili tegen Duitsland), NJB 2016 afl. 10, p. 679 e.v.

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd 2

                   HR 04-11-2014, ECLI:NL:HR:2014:3113

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd 3

                   HR 16-12-2014, ECLI:NL:HR:2014:3634

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd 4

                   HR 23-06-2015, ECLI:NL:HR:2015:1709

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring van getuige die zich veel niet meer wist te herinneren toen hij door de verdediging werd ondervraagd

                   Hof 's-Hertogenbosch 28-10-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4354

10.10.29     Schending rechten slachtoffer door wijze van ondervraging verdachte

                   EHRM 28-05-2015 (Y tegen Sloveni‘), nr. 41107/10

10.10.29     Afwijzing verzoek horen CI-informant en CI-runner i.v.m. veiligheid informant

                   HR 07-07-2015, ECLI:NL:HR:2015:1810

10.10.29     Compensatie niet horen getuige

                   Hof 's-Hertogenbosch 08-06-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2262

10.10.31     Algemene punten steunbewijs

                   Conclusie van de PG 12-05-2015, ECLI:NL:PHR:2015:971

10.10.31     Steunbewijs uitsluitend te herleiden tot verklaring van die verdachte onvoldoende

                   HR 08-09-2015, ECLI:NL:HR:2015:2483

10.10.31     Voldoende steunbewijs in mensenhandelzaak

                   Conclusie PG 23-02-2016, ECLI:NL:PHR:2016:280

10.10.31     Voldoende steunbewijs bij telefonische bedreiging

                   HR 09-12-2014, ECLI:NL:HR:2014:3549

10.10.31     Voldoende steunbewijs mishandeling met honkbalknuppel

                   HR 02-12-2014, ECLI:NL:HR:2015:3472

10.10.31     Schakelbewijs als steunbewijs

                   HR 17-02-2015, ECLI:NL:HR:2015:326

10.10.31     Onvoldoende steunbewijs ontucht door vader

                   HR 19-05-2015, ECLI:NL:HR:2015:1247

10.11.1       Materiaal tegenonderzoek in ongerede geraakt

                   HR 09-06-2015, ECLI:NL:HR:2015:1498/1502

10.12          Akte deurwaarder heeft geen unieke bewijskracht

                   Hof Amsterdam 15-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2516

10.12.1       Unieke bewijskracht pv opsporingsambtenaar die tevens slachtoffer is

                   HR 07-07-2015, ECLI:NL:HR:2015:1799

10.12.3       Elektronische handtekening over deel tekst

                   Hof Amsterdam 18-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:35

10.12.7       Eisen aan verklaring deskundige

                   HR 26-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:736

10.13          Enkele omstandigheid dat feit op internet te vinden is onvoldoende om te kunnen spreken van feit van algemene bekendheid

                   HR 29-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:522

10.17          Schakelbewijs in zedenzaak

                   Hof Amsterdam 13-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1201

10.17          Modus operandi niet onderscheidend genoeg voor schakelbewijs

                   Hof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8629

10.17          Schakelbewijs bij medeplegen

                   Rb Oost-Brabant 15-02-2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:569

11.2            Ruime uitleg rechtstreekse schade

                   HR 05-07-2016, ECLI:NL:HR:2016:1522

11.2            Kennisneming processtukken door slachtoffer

                   Rb Amsterdam 11-05-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2765

11.3            Schadevergoedingsmaatregel bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf

                   HR 03-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3203

12.5            Het hof gebruikt een ingetrokken verklaring van het slachtoffer

                   Hof Amsterdam 21-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:339

13.2            Belangenafweging bij voorlopige hechtenis

                   Hof Amsterdam 27-02-15, ECLI:NL:GHAMS:2015:631

16.8            Foto's van confrontatie processtukken?

                   Conclusie PG 17-05-2016, ECLI:NL:PHR:2016:353

17.2            Jurisprudentie over gebruik getuigenverklaringen die niet door de verdediging konden worden gehoord niet van toepassing op ontnemingsprocedure

                   HR 07-04-2015, ECLI:NL:HR:2015:386

17.2            Motiveringsvoorschriften rechter bij betwisting ontnemingsrapport

                   HR 10-11-15, ECLI:NL:HR:2015:3255

17.2            Motiveringsvoorschriften rechter bij gebruik anonieme verklaring in ontnemingsprocedure

                   HR 02-02-2016, ECLI:NL:HR:2016:164 en 166

17.3            Wederrechtelijk verkregen voordeel bij meerdere daders

                   HR 07-04-2015, ECLI:NL:HR:2015:878/884

17.3            Wederrechtelijk verkregen voordeel bij meerdere daders

                   HR 22-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:469

19.2            Geen verstrekking stukken aan verdediging die geen processtukken zijn 1

                   Rb Rotterdam 05-12-14, ECLI:NL:RBROT:2014:10794

19.2            Geen verstrekking stukken aan verdediging die geen processtukken zijn 2

                   Beschikking RC Den Haag, parketnr. 09/767084-13, RC-nr. 13/3042 (niet gepubliceerd)

19.2            Inzage/verstrekken stukken aan verdediging

                   Beschikking RC Gelderland 17-06-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3333

19.2            Belangenafweging persoonlijke levenssfeer tegenover rechten verdediging

                   Rb Den Haag 13-11-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15955

20.11          Onvoldoende onderzoek naar mogelijk zonder bevel aanzetten van burger tot stelselmatig inwinnen van informatie

                   Hof 's-Hertogenbosch 29-01-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:242

20.17          Aanpassing pv om juiste gang van zaken te maskeren

                   Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7633

 

Nieuwe hoofdstukken/paragrafen

6.13            Decor en context

6.14            Voorwaarden pv dwangmiddelen

6.15            Vaststelling identiteit verdachte

6.20            Geweld vermelden in het pv

7                 Concrete tips voor het pv (een deel van de tips stond ook al in het vorige zakboek)

10.10.23     Advocaat / OvJ als getuige

10.10.26     Getuige in buitenland

10.12.2       Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv's

10.12.9       Schriftelijke slachtofferverklaring als bewijsmiddel

10.12.10     Verklaringen advocaat als bewijsmiddel

12.8            Herstellen gebrekkige klacht

16.8            Foto's van de confrontatie processtukken?

17.3            Vaststellen voordeel bij meerdere daders

18.7            Schriftelijk afstand doen

 

Herschreven/uitgebreide paragrafen

5.3              Samenvatting pv

6.1              Inleiding inhoudseisen pv

6.22            Rechten verdachte algemeen

6.23            Consultatierecht advocaat / verhoorbijstand

8.3              Voldoende kopie‘n politiedossier

10.9.1         Bekentenis verdachte

10.9.3         Voorschriften voor verhoor verdachte

10.9.7         Proceshouding verdachte (liegen / zwijgen)

10.9.11       Verhoor (latere) verdachte als getuige

10.9.13       Verklaring verdachte in pv bevindingen

10.10.24     Verklaring van getuige in pv opsporingsambtenaar

10.10.28     Bewijsgebruik getuigenverklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd

10.10.31     EŽn getuige is geen getuige

10.11          Verklaring deskundige

10.12.7       Schriftelijke verslag deskundige

10.13          Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid

10.17          Schakelbewijs

14               Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB)

17.2            Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht

21.2            Checklist inhoudseisen pv