PRODUCTINFO
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Algemeen en Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Editie 2018

Bestellen:
www.wolterskluwer.nl/politie
(gratis verzending)

Voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren
Dit zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder diepgaand besproken worden. Het zakboek is daardoor minder omvangrijk en meer geschikt voor de (algemeen en buitengewoon) opsporingsambtenaar, met name v.w.b. de veel voorkomende criminaliteit en de ZSM-werkomgeving.

Inhoudsopgave (kort)

Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)
  1. De opsporingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren (algemeen, buitengewoon, KMar, bijzondere opsporingsdiensten).
  2. De verdachte, waaronder diens rechten en plichten (incl. het consultatierecht en het recht op verhoorbijstand).
  3. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (incl. enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden).
  4. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit bijzondere wetten (de Algemene wet bestuursrecht, Wegenverkeerswet, Wet wapens en munitie, Opiumwet, Wet op de Economische Delicten en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften).
Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 34)
  1. Tips voor de juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven.
  2. Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).
  3. De meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.
Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging
In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek en het proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

Actualiteiten na verschijning papieren editie
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de laatste papieren editie van het zakboek worden getweet, per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, gepost op facebook/zakboeken en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (www.wolterskluwer.nl/navigator).

Verschijningsfrequentie
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar (Pdf) en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd).

Klik op onderstaande links voor:
  1. Voorwoord en complete inhoudsopgave
  2. Bestellen: www.wolterskluwer.nl/politie (incl. digitale editie)