PRODUCTINFO
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Editie 2018

Bestellen:
www.wolterskluwer.nl/politie
(gratis verzending)Actueel, handzaam, overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht
Dat maakt dit zakboek al ruim 30 jaar het standaardwerk voor hulpofficieren van justitie en andere opsporingsambtenaren. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Inhoud
Het zakboek bevat een praktijkgerichte bespreking van ondermeer:
 1. De verdachte, waaronder diens rechten en plichten.
 2. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (incl. bijzondere opsporingsbevoegdheden)
 3. De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit bijzondere wetten, zoals:
  1. de Algemene wet bestuursrecht
  2. de Wegenverkeerswet
  3. de Wet wapens en munitie
  4. de Opiumwet
  5. de Wet op de Economische Delicten
  6. de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  7. de voor de politie van belang zijnde onderdelen van het Privaatrecht
Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave.

De dwangmiddelen zijn in tabellen samengevat. Tevens zijn stappenschema's inbeslagneming en doorzoeking ter inbeslagneming opgenomen. Voor nog meer diepgang wordt in ruim 2100 voetnoten verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur. Het zakboek is voorzien van een omvangrijk en voor deze editie volledig vernieuwd register!

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging
In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek en het proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

Geheel herzien
Het zakboek is geheel herzien om de leesbaarheid verder te vergroten en het gebruik te vergemakkelijken. Opzet en indeling zijn daarbij onveranderd. Regelgeving, literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot half juli 2017.

Actualiteiten na verschijning papieren editie
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de laatste papieren editie van het zakboek worden getweet, per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, gepost op facebook/zakboeken en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (www.wolterskluwer.nl/navigator).

Verschijningsfrequentie
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar (Pdf) en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd).

Klik op onderstaande links voor:
 1. Voorwoord en inhoudsopgave
 2. Verwerkte actualiteiten (incl. nieuwe en herschreven paragrafen)
 3. Bestellen: www.wolterskluwer.nl/politie (incl. digitale editie)