SELECTIE VERWERKTE ACTUALITEITEN

ZAKBOEK STRAFVORDERING VOOR DE HULPOFFICIER

Editie 2018

 

 

Wet- en regelgeving

2.6     Wetswijzigingen rechts-, consultatie- en verhoorbijstand verdachte en enkele dwangmiddelen:

-          recht op toegang tot advocaat in strafprocedures, enz.;

-          wijziging Sv en enige andere wetten i.v.m. aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen;

-          Besluit inrichting en orde politieverhoor.

2.15   Wetswijziging digitale processtukken Strafvordering en bijbehorende Besluiten.

2.20   Wetswijziging minimumnormen rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers met bijbehorend Besluit.

3.30   Aanwijzing identificatieplicht College van PG’s vervangen door Instructie.

4.6     Uitbreiding vh-misdrijven met 420quater Sr (schuldwitwassen) en 420quater.1 Sr (schuldwitwassen voorwerp uit eigen misdrijf).

4.48   Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

5.14   Wetswijziging en Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers.

6.16   Nieuwe Aanwijzing afpakken.

9.31   Gewijzigd wetsvoorstel computercriminaliteit III.

9.32   Wetsvoorstel vastleggen en bewaren van kentekengegevens.

11.7   Wetswijziging art. 8, 160, 163 en 175 WVW (verbeteren aanpak rijden onder invloed drugs).

11.8   Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
Ter vervanging van het Besluit alcoholonderzoeken en de Regeling bloed/urineonderzoek.

 

Jurisprudentie

2.8     Meedelen fictieve buit aan verdachte in verhoorsituatie als laatste redmiddel in betreffende geval niet onrechtmatig.
Hof Amsterdam 26-07-16, ECLI:NL:GHAMS:2016:2997.

3.34   Politie maakt foto van verdachte op straat.
HR 18-04-17, ECLI:NL:HR:2017:725.

4.3     Vuistslagen in gezicht van verdachte door opsporingsambtenaar teneinde die verdachte aan te houden.
Hof Amsterdam 07-11-16, ECLI:NL:GHAMS:2016:5003.

6.42   Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen (pc’s/smart­phones/enz.).
HR 04-04-17, ECLI:NL:HR:2017:584 (met noot Kooijmans in NJ 2017/230).

7.3     Onrechtmatige vergezelling bij binnentreden.

Hof ‘s-Hertogenbosch 04-08-16, ECLI:NL:GHSHE:2016:3541.

7.4     Balkon is geen woning.

Hof Arnhem-Leeuwarden 02-09-16, ECLI:NL:GHARL:2016:6992.

9.8     Inzet peilbaken (stelselmatige observatie).

          Meerdere Hof-arresten en een Rb vonnis.

9.17   Uitleg OVC- en tapgesprekken.

          Hof Amsterdam 26-10-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4251.

11.3   Toezichthoudende/controlebevoegdheden art. 160 WVW / dynamische verkeerscontrole.
HR 01-11-16, ECLI:NL:HR:2016:2454.

 

Nieuwe paragrafen

4.44   Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet).

6.42   Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen (pc’s/smart­phones/ enz.).

9.32   Wetsvoorstel vastleggen en bewaren van kentekengegevens.

 

Herschreven paragrafen

In deze editie van het zakboek zijn alle paragrafen kritisch bestudeerd en waar nodig herschreven. Vergaand bewerkt zijn de volgende paragrafen.

2.3     Overige jurisprudentie verdachte / verdenking.

2.6     Rechts- verhoor- en consultatiebijstand verdachte (omvangrijke wetswijzigingen; combinatie par. 2.6 en 2.7 oud).

3.22   Handhaving orde bij ambtsverrichtingen en art. 180 t/m 185 Sr.

3.35   Toegang / onderzoek voertuig.

4.7     Aanhouding buiten heterdaad (combinatie par. 4.6 en 4.8 oud).

6.9     Beslagbevoegdheden en steunbevoegdheden opsporingsambtenaar (bevoegdheid burger vervallen).

6.10   Beslagbevoegdheden en steunbevoegdheden (hulp)OvJ.

7.4     Plaats/woning/home.

11.27  Wet op de economische delicten.

 

Bijlage

Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC