PRODUCTINFO
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Editie 2018

Bestellen:
www.wolterskluwer.nl/politie
(gratis verzending)Voor hulpofficieren en specialisten in de opsporing
Dit zakboek is geschreven voor hulpofficieren van justitie en bevat een handzame, overzichtelijke en praktijkgerichte bespreking van:
  1. De juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven (veel voorkomende criminaliteit en ZSM)
  2. Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.)
  3. Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet. Door de diepgang van de bespreking is dit zakboek ook zeer geschikt voor specialisten in de opsporing
Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave van dit zakboek.

In ruim 2400 voetnoten wordt verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur. Honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen worden besproken en beantwoord. Ook dit zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging
In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal, beoordelaars van dat proces-verbaal en het maken van een tenlastelegging. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

Geheel herzien
Het zakboek is geheel herzien om de leesbaarheid verder te vergroten en het gebruik te vergemakkelijken. Opzet en indeling zijn daarbij onveranderd. Regelgeving, literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot half juli 2017.

Actualiteiten na verschijning papieren editie
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de laatste papieren editie van het zakboek worden getweet, per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, gepost op facebook/zakboeken en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (www.wolterskluwer.nl/navigator).

Verschijningsfrequentie
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar (Pdf) en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd).

Klik op onderstaande links voor:
  1. Voorwoord en inhoudsopgave
  2. Verwerkte actualiteiten (incl. nieuwe en herschreven paragrafen)
  3. Bestellen: www.wolterskluwer.nl/politie (incl. digitale editie)