SELECTIE VERWERKTE ACTUALITEITEN

ZAKBOEK STRAFRECHT VOOR DE HULPOFFICIER

Editie 2018

 

 

Wetswijzigingen/wetsvoorstellen

21.3    Wetswijziging witwassen voorwerp uit eigen misdrijf (nieuw art. 420bis.1 Sr).

21.6    Wetswijziging schuldwitwassen voorwerp uit eigen misdrijf (nieuw art. 420quater.1 Sr).

 

Gewijzigd wetsvoorstel computercriminaliteit III:

4.2       Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr).

5.19     Gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr).

10.13   Verleiding van <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr).

10.17    Grooming (art. 248e Sr).

18.5      Online handelsfraude (art. 326e Sr).

 

Jurisprudentie

3.3     Voorbeeld strafbare voorbereiding (art. 46 Sr).
Het op een koopavond naar een stad rijden met vuurwapens (waaronder twee pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen), munitie, verhullende kleding, breekijzers/vuisthamers, lege tassen en de omstandigheid dat er onder meer sprake was van een voorverkenning, een routebeschrijving en een vooraf bepaalde (globale) aankomsttijd, wijst op de intentie van het toepassen van geweld en/of dreigen met geweld en het met gevulde tassen terugkomen van de reis (art. 46 juncto 312/317 Sr).
HR 06-09-16, ECLI:NL:HR:2016:2025.

5.9     Mein Kampf: in voorraad hebben van enkele antiquarische exemplaren (art. 137e Sr).
Ondanks het antisemitische karakter is het in voorraad hebben van dat boek niet altijd strafbaar.
HR 14-02-17, ECLI:NL:HR:2017:220 (met noot Dommering in NJ 2017/259).

5.14   Kraken: 'beëindigd gebruik’ (art. 138a Sr).
HR 07-02-17, ECLI:NL:HR:2017:176.

5.22   Openlijk geweld: in vereniging / nauwe en bewuste samenwerking (art. 141 Sr).
HR 29-09-16, ECLI:NL:HR:2016:2191 (onder verwijzing naar HR 05-07-16, ECLI:NL:HR:2016:1320).

7.13   Samenscholingsverbod in APV.
HR 11-04-17, ECLI:NL:HR:2017:668.

7.14   Verhaal kosten politie n.a.v. valse aangifte (art. 188 Sr).
Komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.
HR 14-02-17, ECLI:NL:HR:2017:221.

10.5   Kinderporno: jonger dan 18 jaar (art. 240b Sr).
HR 27-09-16, ECLI:NL:HR:2016:2185.

10.5   Kinderporno: het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno (art. 240b Sr).
HR 07-02-17, ECLI:NL:HR:2017:167 (met noot Rozemond in NJ 2017/258).

10.7   Seksueel binnendringen bij verminderd bewustzijn (art. 243 Sr).
HR 18-04-17, ECLI:NL:HR:2017:699 en conclusie PG 07-03-17, ECLI:NL:PHR:2017:269 (wetsgeschiedenis).

10.13  Verleiding van <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr): poging.

‘Gesprek’ overgenomen door vader slachtoffer.

HR 04-04-17, ECLI:NL:HR:2017:579.

10.13  Ontucht met prostituee 16-18j: geen afwezigheid van alle schuld; dwaling t.a.v. leeftijd (art. 248b Sr).
Ook met strafsoort/maat overwegingen.
Hof 's-Hertogenbosch 28-12-16, ECLI:NL:GHSHE:2016:5681.

11.2   Smaad: kennelijk doel om ruchtbaarheid te geven (art. 261 Sr).
HR 13-12-16, ECLI:NL:HR:2016:2848.

18.1   Oplichting: overzichtsarrest HR (art. 326 Sr).

          HR 20-12-16, ECLI:NL:HR:2016:2889.

19.2   Vernieling: onbruikbaar maken (urineren in politiecel) (art. 350 Sr).
Brengen van een voorwerp in een toestand, waardoor het voorwerp niet meer gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het is bestemd. Daarbij is niet van belang of de onbruikbaarmaking van beperkte duur is en/of herstel zonder noemenswaardige kosten of inspanning mogelijk is. Bijv. urineren in politiecel.
HR 10-01-17, ECLI:NL:HR:2017:26.

21.1   Witwassen: overzichtsarrest HR (incl. nieuwe witwasbepalingen) (art. 420bis Sr e.v.).
  HR 13-12-16, ECLI:NL:HR:2016:2842 (met noot Mevis in NJ 2017/218).

25.7   Rijden tijdens OBM / ongeldig rijbewijs.
Voor het bewijs kan niet volstaan worden met (onduidelijke) uitdraaien van in politiesystemen opgeslagen informatie in plaats van gewaarmerkte rechterlijke beslissingen, strafbeschikkingen van het OM of beslissingen van de autoriteit die het rijbewijs ongeldig heeft verklaard.
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-08-16, ECLI:NL:GHARL:2016:6456.

 

Nieuwe paragrafen

6.4     Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr).

18.7   Bedrog met merken en handelsnamen (art. 337 Sr).

 

Herschreven paragrafen

12.10    Beďnvloeding getuige (art. 285a Sr).

17.1      Verduistering (art. 321 Sr).

18.1      Oplichting (art. 326 Sr).

20.2     Opzetheling (art. 416 Sr).

20.4     Schuldheling (art. 417bis Sr).

21.1     Witwasbepalingen (reikwijdte art. 420bis Sr e.v., incl. nieuwe witwasbepalingen).