KENNISSESSIES
Auteur: MGM Hoekendijk
www.zakboekenpolitie.com
Versie 21 april 2017

 1. Professionaliseringsdag HulpOvJ, 21 april 2017
  PowerPoint: in Ppt of Pdf

 2. Kennissessie Zaco's, Goedkeurders, WKM-ers, Operationeel experts, Sossers, enz.
  MNL winter/voorjaar 2017

  PowerPoint Pv en Bewijsrecht: in
  Ppt of Pdf

 3. Landelijke presentatie zeden 2016/2017
  1. Ppt of Pdf
  2. Zie ook powerpoint presentatie en meerkeuzetoets zedenmisdrijven

 4. Checklist Pv: webversie of pdf

 5. (Ver)hinderen van en/of geweld tegen politieoptreden: webversie of pdf
  1. Inleiding met belangrijke tips.
  2. Ambtshalve bekendheid, decor, context en sfeer-pv.
  3. Art. 3 Politiewet.
  4. APV's.
  5. Handhaving orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen: art. 124 Sv en 180 en 185 Sr.
  6. Ambtsdwang wederspannigheid, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 179, 180 en 184 Sr) .
  7. Opruiing.
  8. Samenvattend.
  9. Tot slot / groeidocument.

 6. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig: webversie of pdf
  1. Inleiding
  2. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig
  3. Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing
  4. De Awb: toezicht en bestuursdwang
  5. Samenloop toezicht/controle en opsporing
  6. Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden
  7. APV's: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal
  8. Tot slot
Voornoemd materiaal mag ook gebruikt worden binnen andere eenheden dan MNL.

Klik hier voor veel meer dia's, toetsen en studietips!