KENNISSESSIES
Auteur: MGM Hoekendijk
www.zakboekenpolitie.com
Versie 05 oktober 2017

Herfst 2017 en voorjaar 2018: einde detachering politie MNL, geen Kennissessies gepland
 1. Professionaliseringsdag HulpOvJ, 03-11-17
  PowerPoint presentatie in Ppt of Pdf

 2. Checklist Pv: webversie of pdf

 3. (Ver)hinderen van en/of geweld tegen politieoptreden:
  1. Inleiding met belangrijke tips.
  2. Ambtshalve bekendheid, decor, context en sfeer-pv.
  3. Art. 3 Politiewet.
  4. APV's.
  5. Handhaving orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen: art. 124 Sv en 180 en 185 Sr.
  6. Ambtsdwang wederspannigheid, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 179, 180 en 184 Sr) .
  7. Opruiing.
  8. Samenvattend.
  9. Tot slot / groeidocument.
  Zie de zakboeken editie 2018

 4. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig:
  1. Inleiding
  2. Bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuig
  3. Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing
  4. De Awb: toezicht en bestuursdwang
  5. Samenloop toezicht/controle en opsporing
  6. Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden
  7. APV's: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal
  8. Tot slot
  Zie de zakboeken editie 2018